Δήλωση Προστασίας Περί Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Δήλωση περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στην περιγραφή των πρακτικών που ακολουθούμε αναφορικά με την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων, των οποίων προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης 3D Light ως μέρος της παροχής έργου πληροφόρησης προς συνεργάτες.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν εθνική ή φυλετική καταγωγή, πολιτικές θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε σωματεία, γενετικές πληροφορίες, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, δεν βρίσκονται στη διάθεση της 3D Light.
Σεβόμαστε απόλυτα την ιδιωτικότητά σας και δεν συγκεντρώνουμε κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο για αποθήκευση. Στόχος μας δεν είναι η αποθήκευση ή επεξεργασία τέτοιων δεδομένων.

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες;
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε αυτούς που όντως χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Δεν αποκαλύπτουμε σε καμία περίπτωση προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο:
-Εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από εσάς τους ίδιους,
-Αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από δικαστική αρχή ή από κάποια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.
Τήρηση δεδομένων
Αν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τη λίστα επαφών μας ή αν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου marketing, στείλτε μας email στη διεύθυνση: kl@3dlight.gr

Ασφάλεια
Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. H 3D Light είναι υποχρεωμένη να σέβεται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.

Έλεγχος των προσωπικών σας δεδομένων
Η 3D Light δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους (εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο με τίτλο «ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες») εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή αν μας επιβάλλεται σχετική υποχρέωση από τον νόμο.
Έχετε το νομικό δικαίωμα να ζητήσετε λεπτομέρειες για τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε στις λίστες επαφών μας που σας αφορούν. Για το λόγο αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: kl@3dlight.gr.

Διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας ή φορητότητα δεδομένων
Προκειμένου να διαπιστώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή προκειμένου να ζητήσετε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας ή ένα άμεσα φορητό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο kl@3dlight.gr.

Παράπονα
Αν ανησυχείτε για μία πιθανολογούμενη παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο κανονισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της 3D Light, Λεωφ. Μαραθώνος αρ. 2, Πλατεία Δροσιάς, e-mail: ymeimeteas@gmail.com ή με email στη διεύθυνση kl@3dlight.gr ή μέσω του εκπροσώπου της 3D Light με τον οποίο συνήθως επικοινωνείτε. Θα μελετήσουμε το παράπονό σας και θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί.
Αν δεν μείνετε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που η 3D Light θα επιλύσει το παράπονό σας, έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της χώρας σας. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα αρμόδια δικαστήρια.

Επικοινωνία
Στην περίπτωση που έχετε επιπρόσθετες ερωτήσεις ή ανησυχίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο μας με τον οποίο συνήθως επικοινωνείτε ή να στείλετε το αίτημά σας με email στη διεύθυνση kl@3dlight.gr